BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Dane podmiotu

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 17
NIP: 522-23-62-516
REGON: 011421210
Tel. 22 666 17 68
Fax: 22 666 17 70

 Nr konta: Citibank Handlowy S.A. 47 1030 1508 0000 0008 0488 0003
 http://www.bemowo.e-bp.pl
 e-mail: sekretariat@no-spam.e-bp.pl

Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną.
Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy.

Biblioteka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późn zm.)
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 3. Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy:

Rejestry:

 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych – księgi inwentarzowe i ubytków
 • Rejestr czytelników
 • Rejestr środków trwałych i wyposażenia
 • Archiwum osobowe
 • Rejestr dokumentacji finansowo-księgowej
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr umów

Struktura organizacyjna

Dyrektor – Anna Fiszer-Nowacka
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel. 22 666 17 68
e-mail: sekretariat@no-spam.e-bp.pl
Zastępca Dyrektora – Marek Kraszewski
Zastępca Dyrektora d/s. Merytorycznych – Witold Przybyszewski

Inspektor ochrony danych – Robert Panewczyński
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
e-mail: iod@no-spam.e-bp.pl

Księgowa – Urszula Adamczyk
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel.: 22 666 17 68
e-mail: u.adamczyk@no-spam.e-bp.pl

Główny specjalista d/s finansowo-księgowych – Mirosława Gontarz
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel.: 22 666 17 68
e-mail: ksiegowosc@no-spam.e-bp.pl

Kierownik administracyjny – Beata Zgutka-Marcinkiewicz
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel.: 22 666 17 68
e-mail: administracja@no-spam.e-bp.pl

Główny specjalista d/s kadr i płac – Anna Porzezińska
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel.: 22 666 17 68
e-mail: kadry@no-spam.e-bp.pl

Główny specjalista d/s rozwoju i promocji biblioteki – Joanna Braun
01-381 Warszawa, ul Powstańców Ślaskich 17
e-mail: impresariat@no-spam.e-bp.pl

Placówki

Czytelnia nr XVII
Kierownik – Anna Bonczek
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 17
tel.: 22 666 17 69
e-mail: biblbem17@no-spam.e-bp.pl

VIII Czytelnia Naukowa
Kierownik – Renata Świątek
01-355 Warszawa, ul Konarskiego 6
tel.: 22 665 95 94
e-mail: biblbem8@no-spam.e-bp.pl

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 29
Kierownik – Justyna Wasilewska
01-355 Warszawa, ul Konarskiego 6
tel.: 22 665 95 88
e-mail: biblbem29@no-spam.e-bp.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 38
Kierownik – Joanna Pietrzak
01-355 Warszawa, ul Konarskiego 6
tel.: 22 665 95 92
e-mail: biblbem38@no-spam.e-bp.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 113
Kierownik – Mirosława Sokołowska
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108A
tel.: 22 405 39 51
e-mail: biblbem113@no-spam.e-bp.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 114
Kierownik – Monika Wołoszczak
01-381 Warszawa, ul Powstańców Śląskich 17
tel.: 506-875-176
e-mail: biblbem114@no-spam.e-bp.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119
Kierownik – Bogusława Gasińska
01-471 Warszawa, ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28C
tel.: 22 304 82 80
e-mail: biblbem119@no-spam.e-bp.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Kierownik – Marcin Oyrzanowski
01-471 Warszawa, ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28C
tel.: 22 304 82 81

Struktura własnościowa

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

Misja

Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest:

 • Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Bemowa i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
 • Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji.
 • Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.
 • Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.
 • Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników.
 • Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.
 • Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.
 • Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Majątek (stan na dzień 31 grudnia 2017)

Rzeczowe aktywa trwałe: 6.148,32 (netto) zł
Aktywa obrotowe: 163.522,57 zł, w tym:

 • należności krótkoterminowe: 64.465,29 zł
 • inwestycje krótkoterminowe: 88.791,33 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 10.265,95 zł

Zbiory biblioteczne: 4 890.390,88 zł
Pozostałe środki trwałe: 867.441,84 zł

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty (procedura zakończona wybrano oferenta):

Sposób załatwiania spraw

Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych, korzystania z dostępu do internetu oraz innych usług są określone w regulaminach dostępnych na: www.bemowo.e-bp.pl/bemowo/regulaminy.php.

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe sprawy zgodnie z Regulaminem Pracy, Kodeksem Pracy oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wzór wniosku (format doc)

Informacje nie udostępnione w BIP

Pozostałe informacje dotyczące działalności Biblioteki dostępne są na stronach: www.bemowo.e-bp.pl


Informację opracował : Witold Przybyszewski, dnia: 01-06-2018
Treść informacji zatwierdziła: Anna Fiszer-Nowacka, dnia: 01-06-2018
Wprowadził do BIP: Mirosław Domański, dnia: 01-06-2018