REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI 2019

Regulamin imprez (niemasowych)

Regulamin Programu Partnerskiego

Rgulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „KSIĄŻKA DO DOMU”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Bibliotece Publicznej, 2019