Dyrektor – Anna Fiszer-Nowacka
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel. 22 666 17 68
e-mail: sekretariat@e-bp.pl

Zastępca Dyrektora d/s. Merytorycznych – Witold Przybyszewski
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel. 22 666 17 68
e-mail: wprzybyszewski@e-bp.pl

Inspektor ochrony danych – Robert Panewczyński
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel. 22 666 17 68
e-mail: iod@e-bp.pl

Główna Księgowa – Urszula Adamczyk
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel.: 22 666 17 68
e-mail: u.adamczyk@e-bp.pl

p.o. Kierownika administracji – Agnieszka Sochacka
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel.: 22 666 17 68; 572 352 744
e-mail: a.sochacka@e-bp.pl

Starszy specjalista d/s kadr i płac – Anna Porzezińska
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Ślaskich 17
tel.: 22 666 17 68
e-mail: a.porzezinska@e-bp.pl

p.o. Kierownika Działu Organizacji i Promocji – Joanna Braun
01-381 Warszawa, ul Powstańców Śląskich 17
tel.: 506 875 264; 22 666 17 68
e-mail: joanna.braun@e-bp.pl

Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – Marcin Oyrzanowski
01-471 Warszawa, ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28c
tel.: 22 304 82 81
e-mail: dgo@e-bp.pl

 

Placówki:

Czytelnia nr XVII
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 17
tel.: 22 666 17 69; 506 874 975
e-mail: biblbem17@e-bp.pl

Kierownik – Anna Bonczek

Czytelnia Naukowa nr VIII
01-355 Warszawa, ul Konarskiego 6
tel.: 22 665 95 94
e-mail: biblbem8@e-bp.pl

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 29
01-355 Warszawa, ul Konarskiego 6
tel.: 22 665 95 88
e-mail: biblbem29@e-bp.pl

p.o. Kierownika – Justyna Wasilewska

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 38
01-355 Warszawa, ul Konarskiego 6
tel.: 22 665 95 92
e-mail: biblbem38@e-bp.pl

p.o. Kierownika – Iwona Beim – Kuriata

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 113
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108a
tel.: 22 405 39 51
e-mail: biblbem113@e-bp.pl

p.o. Kierownika – Anna Górka

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 114
01-381 Warszawa, ul Powstańców Śląskich 17
tel.: 506-875-176
e-mail: biblbem114@e-bp.pl

Kierownik – Monika Wołoszczak (urlop macierzyński)
p.o. Kierownika – Artur Karpińczuk

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119
01-471 Warszawa, ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28c
tel.: 22 304 82 80
e-mail: biblbem119@e-bp.pl

p. o. Kierownika – Gabriela Ryndak-Kubiak

Punkt Biblioteczny nr 141
01-307 Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich 87
tel.: 22 400 41 37
e-mail: biblbem115@e-bp.pl

p.o. Zastepcy Kierownika Bogusława Gasińska

Miejsce Aktywności Lokalnej "Chrzanów"
Koordynator – Agnieszka Plewczyńska
tel. 509 533 476
e-mail: mal.chrzanow@e-bp.pl

Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 126
tel. 22 569 71 60

Punkt Biblioteczny nr 142
p.o. Kierownika – Michał Machnacki
e-mail: biblbem112@e-bp.pl

Miejsce Aktywności Lokalnej
Adrianna Zagórska tel. 509 532 551
Aleksandra Antoniuk tel. 502 320 992
e-mail: mal@e-bp.pl

Punkt Biblioteczny nr 143
01-350 Warszawa, ul. Sternicza 98
tel.: 22 415 40 71, 22 416 9499
e-mail: biblbem143@e-bp.pl

p.o Zastępcy Kierownika – Marzena Murawska