Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Dostawa i montaż mebli do Wypożyczalni Punktu Bibliotecznego nr 143 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo przy ul. Sterniczej 98.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
1_Ogloszenie o zamowieniu

2. SIWZ
2_SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ
3_Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ

4. Rysunek 1 czytelnia dorośli
4_Rysunek 1 czyt. dorośli

5. Rysunek 2 czytelnia dosrośli
5_Rysunek 2 czyt. dorośli

6. Rysunek 3 czytelnia dzieci
6_Rysunek 3 czyt. dzieci

7. Rysunek 4 czytelnia dzieci
7_Rysunek 4 czyt. dzieci

8. Formularz cenowy – załącznik nr 7 do SIWZ
8_Formularz cenowy – załącznik nr 7 do SIWZ

9. Klauzula informacyjna RODO
9_Klauzula informacyjna RODO