REGULAMINY OKREŚLAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY BEMOWO M.ST WARSZAWA

1. Regulamin korzystania z zasobów bibliotecznych oraz zasady funkcjonowania wypożyczalni:
Regulamin korzystania_2019

2. Regulamin imprez niemasowych:
Regulamin imprez (niemasowych)

3. Zasady współpracy w ramach Programu Partnerskiego:
Regulamin Programu Partnerskiego

4. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego:
Rgulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

5. Zasady funkcjonowania usługi "Książka do domu":
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „KSIĄŻKA DO DOMU”

6. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
– zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Bibliotece Publicznej, 2019

7. Regulamin dotyczący działalności Spotykalni – Biblioteki Sąsiedzkiej:
Regulamin dotyczący działalności Spotykalni – Biblioteki Sąsiedzkiej