Wykład historyczny – 18.03. 
W 38 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Marcin Łaszczyński z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie wygłosił wykład historyczny pt. „Stolica bez państwa – Warszawa 1914–1918”. Prelekcji towarzyszyła prezentacja albumu multimedialnego pod tym samym tytułem. Publikacja opowiada dzieje miasta podczas Wielkiej Wojny 1914–1918. Można w niej znaleźć ponad 100 unikatowych zdjęć ilustrujących życie warszawiaków oraz ich inicjatywy społeczne ipolityczne.

Ula Kowalczuk – 21.02.
W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego w Wypożyczalni nr 38 przy ul. Konarskiego 6 odbyło niezwykłe się spotkanie z Ulą Kowalczuk, autorką książki "Koń jaki jest, każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów".