Chcesz nauczyć się technik ratowania życia i mieć pewność, że w sytuacji jego zagrożenia zareagujesz właściwie?

Z licznych badań naukowych wynika, że świadkowie różnych zdarzeń chcą udzielić pomocy, jednak boją się, że ich działania mogą wyrządzić krzywdę poszkodowanemu. Celem naszych warsztatów jest przekazanie niezbędnych wiadomości oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu – dziecku lub osobie dorosłej. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy takie umiejętności okażą się potrzebne i – przed dotarciem fachowej pomocy – uratują komuś życie. Podczas naszych spotkań ćwiczone i omawiane będą sytuacje najczęściej występujące w pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jeżeli chcesz mieć wiedzę i umiejętności praktyczne zapraszamy!