Masz pasje?
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz podzielić się swoim zapałem!
Weź udział w Programie Wolontariackim w Bibliotece na Bemowie!!!

Kto może zostać wolontariuszem?
  • Wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 13 rok życia.
Co należy zrobić, aby zostać wolontariuszem?
  • wystarczy zgłosić swoją chęć udziału w programie w XVII Czytelni przy ulicy Powstańców Śląskich 17;
  • wspólnie z koordynatorem wolontariatu, określić zakres działań, czas trwania i ramy czasowe wolontariatu;
  • podpisać porozumienie wolontariackie (uwaga! jeśli jesteś osobą niepełnoletnią wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna).
 
Zapraszamy do współpracy!
Szczegółowych informacji udziela Koordynator wolontariatu:
Maciej Borowski,
tel.: 506-875-269
e-mail: wolontariat@e-bp.pl

Dotychczasowo działalność naszych wolontariuszy to przede wszystkim pomoc zarówno w pracach bibliotecznych, jak i przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych.  Są oni również lektorami, którzy czytają osobom starszym, chorym i samotnym w dwóch bemowskich domach seniora. W roku 2019 chcielibyśmy pozyskać wolontariuszy do następujących programów: „Czytanie w bibliotece”, „ Zagraj z nami – rozgrywki  gier planszowych”, „Lektury dla opornych”, „Zrozumieć: chemię, biologię, matematykę”.