Masz pasje?
Dysponujesz wolnym czasem?

Zostań wolontariuszem w Bibliotece na Bemowie!

Kto może zostać wolontariuszem?
Wszyscy zainteresowani czytelnicy, którzy ukończyli 13 rok życia.

Co należy zrobić, aby zostać wolontariuszem?
Zgłoś chęć udziału w programie w Czytelni nr XVII, która mieści się na ul. Powstańców Śląskich 17.

Wspólnie z koordynatorem wolontariatu ośkreślisz zakres działań, czas trwania i ramy czasowe wolontariatu.
Wówczas podpiszesz porozumienie wolontariackie.
W przypadku przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna.

Czym zajmuje się wolontariusz?
Wolontariusze mogą pomagać przy obsłudze wypożyczalni, jak również biorą w wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez Bibliotekę na Bemowie.
Pełnią funkcję lektorów, którzy czytają osobom starszym, chorym i samotnym
w dwóch bemowskich Domach Seniora.
W roku 2019 chcielibyśmy pozyskać wolontariuszy do następujących programów:
„Czytanie w bibliotece”, „ Zagraj z nami – rozgrywki  gier planszowych”, „Lektury dla opornych”, „Zrozumieć: chemię, biologię, matematykę”.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator wolontariatu:
Maciej Borowski,
telefon: 506 875 269

e-mail: wolontariat@e-bp.pl

Zapraszamy do współpracy!